Zpět

ZPĚT Vladykové z Vlčnova, z Lipiny

Burian z Vlčnova, syn Arkleba z Vlčnova, získal habrovanské zboží nejjednodušší cestou - po otci. Arkleb z Vlčnova tak, že před rokem 1436 získal od tehdejšího moravského markraběte Albrechta svolení k poručnictví sirotků po Pročkovi z Habrovan s tím, že v případě jejich smrti měl majetek připadnout jemu.
Arkleba z Lipiny zmiňují listiny již v roce 1408, v roce 1412 držel zboží ve Vážanech a Rašovicích, 1415 v Chýlcích. Zemřel po roce 1417. Z pramenů známe jediného jeho syna s Annou z Lomnice Jana Buriana, jenž v první polovině 15. století (1447) držel Habrovany, Chýlce, 1448 Těšov, Újezd a Zákřov. Jan Burian měl pravděpodobně opět jediného syna Jiřího z Vlčnova či ze Světlova, jenž Vlčnov roku 1464 prodal a usadil se na Spitinově, po kterém ze posléze (1482) psal. O deset let později byl již nebožtík. Jeho syn Burian Světlovský z Vlčnova a na Veletinách byl posledním mužským potomkem rodu, žil ještě roku 1543.
Bratrem Arkleba (Artleba) a strýcem Jana Buriana z Vlčnova byl Zich z Lipiny, uváděný v roce 1437 na Koválovicích.


další kapitola
předchozí kapitola
obsah oddílu
hlavní přehled