Zpět

1385: ZDB VII/11

Markrabě Jošt přikazuje vložit Benešovi z Pamětic komořímu svému a jeho dědicům tvrz Habrovany se vsí tamtéž, lesem a ostatními náležitostmi plným právem v dědičné vlastnictví. latinský originál


obsah
seznam příloh