Zpět

1406 KP II č. 80 s. 22

Jan z Pamětic odjinud z Habrovan syn nebožce Beneškóv poh. Martina z Drnovic z toho zboží z Kobeřic, proto že jest to mój základ Kobeřice a ten mi jest on odkúpil od Jana rytíře z Moravan a na tom měl jsem já své postihnúti; nebo se tak stalo, že dřevřečený Jan rytíř z Moravan bez mé vole držel dvanácte let ves Habrovany s tvrzí a v těch letech vzdvihl pravých úrokóv kromě jiných peněžitých poplatkóv, toho pokládám za tři sta a osmnácte hř. gr. Také pobral mi na tvrzi na Habrovanech odění, pancířóv, plátóv, přilbic, klobúčkov, pušek, samostřílóv, střelby a jiných věcí, ješto na tvrzi slušejí ku brani a ve dvoře nadbytka krav, ovec, sviní koní orných, hříbat, vozuov, panev z pivovara i kádi i jinú věc buď mnoho nebo málo. Toho pokládám za sto a za XX hř, gr.
Zná-li etc. por. č. Machníka z Pamětic a Vaňka Prase z Tržku.

obsah
seznam příloh