Zpět

1407 KP II č. 457 s. 108 9.12.1407

Bedřich, řečený Motyčka z Lilče, poh. pana Jana, rytíře Moravanského z Kobeřic, z padesáte hř. gr., proto že, když jsem držel tvrz Habrovany od něho, tu jeho kázáním pobral jsem kanovníkóm z Brna v Velešovicích, an mi slíbil, až by mi co o to zašlo, že mě ze všeho má vyvaditi bez mé škody; tu odsúzením páně Petrovým z Plumlova za to pobrání dáti jsem musil kanovníkóm do Brna padesát hř. gr. a on mi slíbil toho vyvaditi; i nechce mne vyvaditi. Zná-li etc. ale mám naň dosti dobrého svědomí, což mi k mému právu třeba, a škody opovídá.

obsah
seznam příloh