Zpět

1482 (14.4.) ZDB XV. č. 222 s. 25

Jan z Šelmberka Václavovi a Jiříkovi, bratřím Syrovátkům ze Lhoty, a jejich erbóm své vlastní zbožie a dědicstvie, hrad a ves Habrovany s dvorem, s rolí oranú i neoranú, s lidmi platnými i neplatnými, s mlýnem, s činžemi, s poplatky, s robotami, s rybníky malými i velikými, s rybniščemi, s potoky, s vodami tekúcími i stojícími, s lukami, s pastvami, s pastviščemi, s lesy, s háji i s chrastinami, s horami i s dolinami, s mezemi, hranicemi i se vším plným panstviem a příslušenstvím i se všemi také užitky a požitky, kterými koli se mény mohú menovati, tak jakož jsem sám držal a požíval a jakož ten hrad a ves nebo to zboží v svých mezách a hranicích záleží a jest vyměřeno, nic hole nevymieňuje ani kterého práva, panstvie a vlastenstvie tu na tom sobě ani erbóm svým nepozóstavuje ani zachovávaje, ku pravému dědicstvie a panstvie a svobodnému držení ve dsky vkládám a vpisuji.

zpět do textu
obsah
seznam příloh