Zpět

1512 ZDB XVIII / 76

Salomena ze Lhoty Jana ze Zdenína, manžela svého, přijala na pravej spolek i děti ty, kteréž by spolu měli, na tvrz a ves Habrovany a na ves Chruděchromy a na ves Mladkov i na to všecko, k čemuž by kde právo měla aneb má, a činí jej svým pravým společníkem i nápadníkem.

1513 ZDB XVIII / 104

Salomena ze Lhoty Jana ze Zdenína, manžela svého, na hrad Habrovany a ves týmž jménem jmenovanú, na ves Chruděchromy a na ves Mladkov i na to všecko, což kde mám neb míti budu, přijímám na pravej a nerozdílný spolek.

obsah
seznam příloh