Zpět

Textové přílohy chronologicky

První písemná zmínka o Habrovanech (7.8.1350)
Petr z Habrovan přiznává léno od markraběte Jošta (13.3.1376)
Jošt dává zapsat Habrovany Benešovi z Pamětic (1385)
Dědičky Petra z Habrovan se vzdávají svého práva (1385)
Jan z Pamětic pohání Martina z Drnovic (1406)
Bedřich Motyčka z Lulče pohání Jana z Moravan (1407)
Dodatečné zápisy do zemských desek po husitských válkách (1437)
Vložení Habrovan Arklebovi z Vlčnova markrabětem Albertem (1437)
Převod Habrovan do rukou Šelenberků (1446, 1447)
Habrovany v držení Syrovátků ze Lhoty (1482)
Spolek Jana ze Zdenína a Salomeny ze Lhoty (1512, 1513)
Jan ze Zdenína Salomeně 1750 zl. za Mladkov (1527)
Jan ze Pernštejna Janovi ze Zdenína Letonice (1536)
Císař Janu Dubčanskému, Stanislavu Thurzovi (16.7.1537)
Konec sporu Dubčanského s klášterem (1.6.1540)
Vilém Dubčanský věno Mandaleně z Dobrčic (1550)
Císař Vilémovi Dubčanskému - stížnost na něj (1562)
Prodej Habrovan Janem ze Zdenína, odpor Aliny (1574)
Císař přiznává Vilému Zoubkovi plnoletost (20.4.1583)
Císař propůjčuje Vilému Zoubkovi úřad nejvyššího písaře (1601)
Závěť Viléma Zoubka ze Zdětína, odpor Aliny (1608, 1609)
Jan Kavka Říčanský císaři (1621)
Jan Kavka Říčanský, další suplika císaři (1623)
Císař, odpověď Janu Kavkovi z Říčan (12.5.1623)
MZA G 140 i.č. 446 sig. 222/b k. 153 f. 40 (1627) Alina Zoubková-Dubská císaři
MZA G 140 sig. 238/b i.č. 526 k. 170 f. 12 (11.1.1632) Miniattiho ordinance
Kateřina Zoubkovna císaři, odpověď (1632)
Císař povoluje odkaz Habrovan jesuitům (7.11.1635)
Závěť Kateřiny Zoubkovny (6.1.1636)
Kvitance Viléma Dubského na 10 000,- zl. (21.1.1641)
Stížnosti poddaných na jesuity (ca 1650)
Rektor Karel Svantle císaři o odkazu Habrovan jesuitům (6.4.1683)
Prohlášení habrovanského správce o robotách (10.6.1683)
Jan Ludvík Kmoch hradišťskému rektorovi o stížnosti poddaných (9.6.1684)
Prohlášení představitelů 3 obcí, že s žalobou na vrchnost nemají nic společného (4.7.1684)
Protokoly o výsleších poddaných ve věci odkazu panství Kateřinou Zoubkovnou (29.8.1684)
Adam Ladislav Dubský ke sporu (14.12.1690)
Protokoly zemského soudu k sporu o habrovanské panství (1693)
Rozsudek sporu o habrovanské panství (13.2.1703)
Koncept (?) raabizační smlouvy habrovanských podaných (13.8.1779)
Nota o převedení jesuitského majetku příslušným fondům (28.4.1794)
Část kopiáře brněnského soudu, týkající se případů z Habrovan (1603-1615)
Výpovědi svědků vraždy Martina Palouda 25.8.1720 (1721)


Obsah