Zpět

1574 ZDB XXX / 52 fol. 20

Jan Dubčanský mladší ze Zdenína i na místě Fridricha, bratra svého mladšího, nedílného, i s svými erby své vlastní a dědičné zboží, totiž zámek, dvuor a ves Habrovany, ves Nemojany, ves Lilče i s pustým zámkem Lilčí, s kostelním podacím na hoře lilecké, s lidmi platnými i neplatnými, s osedlými i s pustinami, s platy, s poplatky, s robotami, s rolí oranou i neoranou, s horami, s lesy, s háji, s chrastinami, s mlejny, s mlejništěmi, s lukami, s pastvami, s pastvištěmi, s rybníky svobodným topením, s rybništěmi, s potoky, s vodami tekutými i netekutými, s horami, s oudolíma, s pahrbky i se všemi užitky a požitky, kterýmiž se koli jmény jmenovati mohou a jakž sem toho sám držel a užíval, a tak, jakž to všecko zboží od starodávna v svých mezech a hranicích záleželo a záleží a vymezeno jest, se vším právem, panstvím, nic sobě tu ani erbóm a potomkóm svým na témž zámku a těch všech ani lidech i na tom na všem, což k tomu zboží přísluší, nepozuostavujíc ani zachovávajíc, než to všecko Janovi Bohuslavovi Zoubkovi ze Zdětína, komorníku práva menšího zemského v kraji brněnském, a Anně z Zástřizl, manželce jeho, ve dcky zemské vkládám a vpisuji ku pravému jich jmění, držení a dědičnému požívání. A kdež by to svrchu psané zboží mně neb erbóm mým ve dckách svědčilo, to tímto vkladem mořím a vniveč obracuji.

1574 ZDB XXX / 67 fol. 25

Alina ze Zástřizl odpor vkládám tomu vkladu, kterýž jest Jan Dubčanský mladší ze Zdenína Janovi Bohuslavovi Zoubkovi ze Zdětína, komorníku práva menšího zemského kraje brněnského, a Anně ze Zástřizl, manželce dotčeného Jana Bohuslava Zoubka ze Zdětína, sestry mé, na zámek Habrovany s jeho příslušenstvím ve dcky zemské vložil mně na škodu, a takového vkladu že zase z desk zemských vymazati nechce.

obsah
seznam příloh