Zpět

1550 ZDB XXVI / 238 s. 350

Vilím Dubčanský ze Zdenína Mandaleně z Dobrčic, manželce své, na svém vlastním a dědičném zboží, žádnému nezávadném, totiž na vsi Lilči i se vším příslušenstvím, ku pravému věnnému právu věna jejího pět set kop groší na minci obecné berné a nad věno peněz jejích, kteréž sem k sobě přijal, puol čtvrta tisíce puol druhého sta třidceti zlatých též na minci obecně berných, ve dcky zemské vkládám a vpisuji a příjemčím toho věna i nad věno sám se činím vším statkem svým, kterýž mám neb ješče jmíti budu.

obsah
seznam příloh