Zpět

1536 ZDB XXV / 54 s. 257

Jan z Pernštejna i s erby svými Janovi ze Zdenína a erbóm jeho ves Letonice s dvory i s kostelním podacím, s rolí oranou i neoranou ...

obsah
seznam příloh