Zpět

SÚAr fond Morava i. č. 2811 fol. 1, 20.4.1583

My Rudolf etc. opravujem tímto listem všem, že jsme z hodných a slušných příčin statečnému Vylímovi Zaubkovi ze Zdětína, věrnému našemu milému, znaje dobré a užitečné jeho letom bejti, s dobrým rozmyslem naším, jistým vědomím, s radami věrných našich milých moci královské v Čechách a jakožto markrabě moravský léta dospělá dáti ráčili a tímto listem dáváme a mocně doplňujeme tak, aby on statek svůj spravovati a tím podle vůle své, jak by se jemu zdálo a líbilo, vládnouti mohl. Protož přikazujeme hejtmanu, nejvyššímu komorníku a sudím Mark. M. i jiným všem obyvatelům a poddaným našim vejšpsaného Mark. M. nynějším i budoucím věrným milým, abyste svrchu psaného Vilíma Zaubka při tomto sněmu od nás podle pořádku Mark. Mor. let doplnění a daní jměli docela neporušitedlně zachovali, žádných jemu překážek nečiníce, aniž komu jinému činiti dopouštějíce, pod vyvarováním hněvu a nemilosti Naší .... Tomu na svědomí etc. dán na zámku našem Prešpurce v sobotu po neděli Misericordias Dni. Léta 1583, 20. Aprilis.

obsah
seznam příloh