Zpět

MZA Brno, fond. E 31, sig. R II, 3, karton 9, fol. 91 (4.7.1684).
My purgmistři, Rychtáři a společně Auřadní Osoby těchto třech dědin Statku Habrovanského, totiž Luleč, Nemojan a Habrovan, známo činíme tu kdež toho, koli potřeba, následovati bude, že my strany žaloby proti naší Milostivé Vrchnosti, kteráž do Slavného Tribunálu od našich třech osad dána bejti měla, dokonce žádnou vědomost nemáme, nýbrž bez vědomosti naší totiž pokótně se státi muselo, že tomu tak a nejináč jest, toho našim dobrým svědomím a podpisem našich jmen potvrzujeme.
Actum v Habrovanech dne 4. Juli Léta 1684.

Na místě Matouše Vavrouška purgmistra habrovanského sem to podepsal jsouci dožádaný Dobiáš Pavlík.
Jakub Wrtylek purkmistr nemojanský, Martin Franta pudmistr z Lulče, Též jinší auřední osoby jmenovaných těch dědin
Tomáš Šimáček, Dobiáš Pavlík, Václav Švec, Matěj Srna, Václav Kovář, Šebesta Novotný, Jan Suchánek, Matouš Přikryl, Jakub Czuma

obsah
seznam příloh