Zpět

1527 ZDB XXII / 19

Jan ze Zdenína Salomeně ze Lhoty, manželce své, puol osmnácta sta zlatých na penězích bílých, zlatý po třidceti groších počítajíc, na svém vlastním a dědičném zboží, na vsi Lilči s jejím příslušenstvím, ve dsky zemské vkládá za statek její, za ves Mladkov a za ves Chruděchromy s jich příslušenstvím, kteréž jest za tu sumu prodal.

obsah
seznam příloh