Zpět

MZA fond E 31 sig. R II 3 fol 85 (9.6.1684)
Důstojně velebný a v Pánu Bohu Nábožný Pane Pr. rector,
VMti v pravdě a mým dobrým svědomím oznámiti mohu, že jsem bez vůle a vědomí paní vdovy i druhých dvouch spoluporučníkův to apatykářské haraburdí panu Pru Procurat. za 190 R. pustil i odevzdal, následovně pak mně skrze mého chlapce 180 R bez 12 kr posláno jest a tak já o to se hadrunkovati, anebo ese proprio nejméně 10 R jistě doložiti musím, i abych tehdy o tak malou věc pokojnou mysl a dobré svědomí z obou stran míti mohl, VMt služebně prosím račte ještě těch 10 R doložiti, anebo za tolik žita a ječmene pro vyživení pěti nezletilých sirotkův, bez odporu, z milosrdenství, sem odvézti dáti. Pan apatykář odsad mimo mou naději odejel a můj hloupý chlapec zle udělal, že těch 180 R bez 12 kr bez mé přítomnosti a vůle přijal.
Jich Mti páni soudcové zemští při držení sessi ten povědomý půhon proti neb. Breidovi vymazati poručili ráčili.
Onehdá tři poddaní z Habrovan zde byli a jistě memor. anebo stížnost proti VMtem podali, jak srozumívám v příčině nesnesitelných robot a ukládání neobyčejných Contrib. Mám zato, že mezi nimi mladý Jura Šmidla byl, sice taky te VMti nepochybně dobře povědomý Bartoloměj, co předešlého faráře z Lulče (herku) anebo hospodyni sobě za manželku vzal, zde při Trib. stížnost proti purkrabímu a poddaným v Lulči podal, až podnes expediti míti nemůže, praví, že jej to již do 25 R stojí a kdyby jenom svou zbraň zase od poddaných míti mohl, že by toho dalšího procesu tak zanechal. Sám osobně s ním o tom dnes ráno v kostele sv. Tomáše jsem rozmlouval a jej trochu potupil, proč sobě takovou cejchovanou paritu NB [nota bene] vzal.
Páně Dubští vždy přece VMtem jako liška tučným slepicím se těší; již bych z gruntu srdce mého přál, aby ta věc konec měla, nebo vždy hrubě od nich molestir. a vedle jiných prací souženi jsme. Nyní se opět Janovi Věrnýmu těší, že on jim z konopí pomůže a on snad tak mnoho ví, jako Šabecký ze Zdounek? S tím nás v ochranu Boží poroučím a zůstávám VMti poslušný a k službám povolný. Jan Lud. Kmoch. Z Brna 9. Junii 1684.

obsah
seznam příloh