Zpět

ZPĚT Šelenberkové (Šelmberkové, Schellenbergové)


Jaroslav byl jeden z šesti synů Jaroslava z Šelenberka (†před 1407) a Anny z Rožďalovic, mimo bratry Jana, Petra, Pavla, Miloty a Jošta měl sestru Markétu, která se stala manželkou Racka z Cetechovic. Jaroslav se zasloužil o rozmnožení rodinného jmění Šelenberků i povznesení rodového jména. Už jako majitel Habrovan získal roku 1444 od olomouckého biskupa Pavla lénem kochovské panství, o čtyři roky později Spytihněv a téhož roku dostal do správy hrad Mírov. V letech 1446 - 1448 zastával úřad nejvyššího sudího (cúdaře) brněnského práva, †22.10.1453. Jeho syn Jan již sňatkem s Johankou ze Stráže vyženil značný majetek, který rozmnožil, když se po její smrti oženil s Johankou z Krajku, vdovou po Janovi z Limburka, paní mj. na Brandýse, Mladé Boleslavi, Kojetíně. Pro zajímavost můžeme uvést, že rod Šelenberků se v minulosti Habrovan mihl ještě jednou, byť jen v pozadí událostí. Jindřich ze Švamberka, jenž se s Janem z Pernštejna podílel na zaplacení kauce za Jana Dubčanského, byl synem Kryštofa ze Švamberka, jehož (první ?) manželkou byla dcera Jana z Šelenberka, Magdalena.


další kapitola
předchozí kapitola
obsah oddílu
hlavní přehled