Zpět

ZPĚT Syrovátkové ze Lhoty (Rapotiny u Boskovic)

Jan Syrovátka ze Lhoty, otec Václava a Jiřího, byl v roce 1482, kdy koupili Habrovany, již mrtev. Jeho příbuzný (snad bratr ?) Petr Syrovátka ze Lhoty vlatnil kolem roku 1460 mimo dvora ve Lhotě zboží v Chrudichromech a Vážanech. Z jejich generace známe ještě Václava, jenž měl za manželku Anežku z Meziříče a Křižanova a Hynka Syrovátku ze Lhoty.
Janův syn Jiří si vzal za manželku Ludmilu, dceru Jana Herynka ze Sloupna a na Kobylnicích, jeho bratr Václav (synovec Václava staršího ?) držel s bratrem Hynkem od roku 1480 Koválovice. Jiří (na Habrovanech) zemřel kolem roku 1501, Václav je jmenován jako nebožtík v roce 1507. Václavovými sirotky byli Jan Kuník a Jindřich Syrovátkové ze Lhoty, kteří po otci zděděné Koválovice prodali (intabulováno téhož roku 1507) Václavovi z Vitbachu. Po strýci Václavovi si na Koválovice v roce 1512 činila nárok dcera Jiřího Syrovátky Salomena ze Lhoty, která po otci držela Habrovany. Příštího roku vydal soud nález, že již z práva přešla, že je pozbyla. Salomena byla totiž v té době už provdána za Jana ze Zdenína a páni rozhodli, že Václav Pavlovský z Vitbachu na její půhon nemusí odpovídat.
Poměrně nejasné zatím zůstává zařazení osoby Jana Lhotského, evidentně Jana (Syrovátky) ze Lhoty, který patřil k souvěrcům Jana Dubčanského a měl být jeho švagrem.


další kapitola
předchozí kapitola
obsah oddílu
hlavní přehled